Hakkımızda

Aldığınız Eğitim Hayata BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİR

Açı okulları, tüm Türkiye’de faaliyet gösteren hemen her şehrimizde şubesi bulunan büyük ve köklü bir eğitim kurumudur. Başarılarla dolu geçmişinde üniversite ve lise giriş sınavlarında pek çok Türkiye birincilikleri ve dereceleri olan Açı eğitim kurumlarının ülkemizin eğitimine önemli katkıları olmuştur. Çeyrek asırlık özel öğretim tecrübesiyle Adana’mıza eğitim sektöründe hizmet vermektedir.

Büyük bir düşünürümüz: “Devler gibi eserler bırakabilmek için karıncalar gibi çalışmalıyız.” der. İşte Açı okulları, tam bu noktadan hayata bakmaya çalışan idealist bir öğretmen kadrosunun kurduğu Adana’da eğitim veren bir eğitim yuvasıdır. Biz Adana Açı Koleji olarak böyle köklü bir eğitim zincirinin halkası olmaktan onur duyuyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda faaliyete geçecek olan Açı Koleji “Her öğrenci özeldir.” Anlayışıyla sınırlı sayıda öğrenci – yoğun ilgi temelinde çeyrek asırlık dershane tecrübesini çağdaş kolej eğitimiyle birleştirerek en üst düzeyde akademik başarının yanı sıra sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, prensip sahibi, duyarlı, açık fikirli, çağa ve teknolojik gelişmelere uyumlu hareket eden, kökü mazide ufku atide, ülkesini ve milletini her yönüyle ileri götürmeyi hedefleyen ve aynı zamanda yaşanabilir bir dünya için çaba sarf eden bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilginin “Güç” olduğunu bilip çocuklarımızı çağın gereksinimi olan her türlü bilgiyle donatmayı vazife bildiğimiz için… Öğrencimizi akademik başarının yanı sıra “Yaşam Beceri Atölyelerinde” hayata hazırlayan (hayal ve düşünce atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, mantık ve matematik atölyesi, akıl oyunları atölyesi, drama atölyesi) bir hayat okulu olduğu için… TEOG ve YGS-LYS gibi milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlarda öğrenciyi sınavlara en iyi şekilde hazırlayacak kadrolara, yayınlara ve yılların dershanecilik tecrübesine ve birikimine sahip olduğu için… İnsanı insan yapan sevgi, adalet, merhamet, acıma, doğruluk, edep gibi duyguları çocuklarımızın gönüllerine nakşetmeyi görev bildiği için… Türkiye’nin ilk ve tek liderlik okulu “BLC” insan merkezli öğrenme ve gelişim sistemini Adanalılarla buluşturan okul olduğu için… BLC “Real Life English” programıyla dil öğretiminde yeni bir çığır açtığı için… Ve hepsinden öte insanı yaratılmışların en şereflisi olarak görüp insana sadece insan olduğu için değer veren bir okul olduğu için… NASIL EĞİTİM VERİYORUZ Akademik başarı odaklı eğitimin yanında değerler eğitimini önemseyen, yabancı dilde konuşma odaklı dil eğitimini benimseyen, öğrencilerinin başarıya giden yolda toplumda lider olabilecek bireyler olmasını hedefleyen bir eğitim veriyoruz.