TARİH VE MEDENİYET

Türk tarihi, İslam tarihi ve Osmanlı tarihiyle devam eden çalışmalar, yakın Türk tarihi çalışmaları, Hat, Ebru, gibi geleneksel Türk sanatlarıyla devam edecektir.

Tarihimizin bilinmeyen yönlerini inceleyerek, geçmiş kültürümüzü öğrenip gelecek nesillere taşımak bilinci ile farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacaktır.

Tarihi geziler, araştırmalar, sergiler, albümler gibi aktivitelerle köklerimiz ve medeniyetimizle bağlarımız güçlendirilecek.